Forside

28 Januar, 2017

 

Årsmøte

 

Årsmøte i idrettslaget blir 1. Mars i grendestua klokka 19.00.

Enkel beverting.

 

Saksliste:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av dirigent og 2 representanter til å underskrive protokoll
  • Årsmeldinger
  • Regnskap
  • Fastsette kontingent
  • Innkomne saker
  • Budsjett
  • Valg

 

Styret.

7. Februar, 2016

 

Jubileumsfest

 

Idrettslaget er 90 år og dette feires 18. Mars på skolen kl 18.00.

 

Mer info kommer etterhvert.

 

31.Oktober, 2016

Oppstart trailgruppe

 

Oppvisning Lørdag 5. November, Herefoss Skole. Les mer.

 

Copyright @ All rights reserved

Kontakt oss på:

 

Herefoss IL v/Andreas Holm (leder)

4766 Herefoss

 

T. 93018664 (leder)

E. mail@herefossil.com

W. www.herefossil.com