Referatmøte2020

Referat Årsmøte 2020

-Åpning av årsmøte v/leder av styret, Andreas Holm.

Det var 18 medlemmer til stede på årsmøte i Grendestua.

-Godkjenning av innkalling:

Vedtak: Enstemmig vedtatt

-Valg av dirigent:

Forslag: Andreas Holm

Vedtak: Enstemmig vedtatt

-Valg 2 representanter til å underskrive protokoll

Forslag: Veslemøy Stie og Elin Gauslå

Vedtak: Enstemmig vedtatt

-Godkjenning av årsmeldinger

Vedtak: Enstemmig vedtatt

-Tilføyelser til årsmeldingene

Løypelaget: Regnskapet er ikke ferdig og vil ettersendes styret.

Trialgruppa: Leder, Frode Eikrem, opplyser om et vellykket arrangement med besøk av biskopen. Han informerer om regnskapet i klubben, der de pr. i dag har en saldo på 115 000,-. De jobber med nytt klubbhus og ønsker også nye sykler.

Skigruppa: Utmerkelsene kommer seinere.

-Godkjenning av regnskap 2019

Vedtak: Enstemmig vedtatt

-Fastsette kontingent:

Forslag: 500,- for familie, 200,- for voksen og 100,- for barn (fram til de er 18 år) Dette inkluderer også treningsstudioet.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

-Innkomne saker:

Forslag: Ingen innkomne saker
-Godkjenning av budsjett:

Forslag som vedlagt i innkalling

Vedtak: Enstemmig vedtatt

-Valg:

-Disse foreslås til gjenvalg:

Leder: Andreas Holm foreslås gjenvalg på 1 år

Sekretær: Trine Karlsen Holm, 2 år

Styremedlem: Svein Kjetil Holm, 2 år

Friidrettsgruppe: Ingrid Topland foreslås gjenvalg på 1 år

Svømmegruppe: Elin Gauslå, 2 år

-Forslag til nye medlemmer:

Fotballgruppa: Anders Topland, 2 år

Svømming: Morten Skretteberg, 2 år

Revisor: Ragna Holm, 2 år

Valgkomiteen: Veslemøy Berge Stie og Lene Jacobsen, 2 år

Alle forslag: Enstemmig vedtatt

-Diverse:

-Status idrettsbanen av Anders Topland: De siste tippemidlene kan nå hentes ut og moms refusjon søkes om. Resultatet av prosjektet ble 50 000,- over budsjett. Idrettsbanen har kostet HIL litt under 300 000,- + dugnadsarbeid (noe mer enn først antatt).

-Oppgaver til alle gruppene: Få med ungdommen! Gruppelederne må ta ansvar for at de som kommer på treninger er meldt inn i idrettslaget. Dette på grunn av offentlig støtte til idrettslaget, samt forsikringer i klubben. Innmelding gjøres av den enkelte på MinIdrett.no.

-Styret jobber videre med et infoskriv til nye medlemmer, treningssenteret, samt ser på muligheter for ungdommene i bygda.


Referent: Trine Karlsen Holm


Hovedsponsor

Sponsorer

Copyright @ All rights reserved

Kontakt oss på:


Herefoss IL v/Andreas Holm (leder)

4766 Herefoss


T.  93018664 (leder)

E.  mail@herefossil.com

W. www.herefossil.com