Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte


Låneopptak ved bygging av Kunstgress, sak til ekstraordinært årsmøte 15. mai.
*Vil forsøkes redusert ved å inngå sponsor med flere bidragsytere enn Birkenes Sparebank.

Kunstgressbanen er altså i utgangspunktet ikke tenkt lånefinansiert. Men det er slik at mva – kompensasjon utbetales en stund etter at anlegget er ferdigstilt, og vi må da i mellomtida låne opp slik at vi kan betale ut anlegget, og så vil mva-kompensasjonen i etterkant brukes til å løse ut lånet. Birkenes Sparebank har sagt seg villig til å stille med nødvendig lån på 520.000,-. Men styret må ha årsmøtets godkjenning på at et slikt låneopptak kan gjøres. HIL må anslagsvis ha dette lånet et til to år før vi kan løse det inn med tildelte mva-midler på konto.

Videre vil styret anbefale at det gis anledning til å tas opp ytterligere et byggelån på inntil 500.000,- dersom behovet oppstår underveis. Det kan være mindre forsinkelser fra regningene kommer inn til tippemidler er på konto, noe som gjør at det kan oppstå behov for kortsikte låneopptak. Like fullt vil vi bestrebe å unngå slikt låneopptak dersom det lar seg gjøre. Uansett vil tidshorisonten på et slikt låneopptak maks være et par-tre måneder.Søknadssum

1000000

Egenkapital

4321000

Kommunalt tilskudd

150000

Fylkeskomunalt

0

Private tilskudd

0

Lån Birkenes Sparebank

0

Dugnad

632000

gavefond Birkenes Sparebank

490000

Andre tilskudd, mva komp

520000

Tidl spillemidler

0

SUM

3223000

Hovedsponsor

Sponsorer

Copyright @ All rights reserved

Kontakt oss på:


Herefoss IL v/Andreas Holm (leder)

4766 Herefoss


T.  93018664 (leder)

E.  mail@herefossil.com

W. www.herefossil.com