årsmøte 2020

Velkommen til Årsmøte i Herefoss IL

Alle er hjertlig velkommen.

Grendestua Tirsdag 25.02 2020 kl. 19.00Saksliste:


  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av dirigent og 2 representanter til å underskrive protokoll
  • Årsmeldinger og regnskap
  • Regnskap
  • Fastsette kontingent
  • Innkomne saker
  • Budsjett
  • Valg


Innkomne saker må være inne til andreas.holm@if.no innen 15 februar.


ÅRSMELDING HEREFOSS IL 2019


Styret for 2019 har bestått av følgende:

Leder: Andreas Holm

Nestleder: Morten Skretteberg

Kasserer: Bente Snøløs Topland

Sekretær: Trine Karlsen Holm

Styremedlem: Svein Kjetil Holm


2019 har vært et ordentlig dugnadsår for Herefoss IL. Tidlig på våren fikk vi rydda rundt skolen og idrettsplassen, vi fikk hugd ned alt av bjørk på begge sider av idrettsbanen. Deretter begynte Ivre AS med den nye idrettsbanen. Alt gikk etter planen og rundt 17 mai var den nye banen ferdig. Kunstgress bane til 7-er fotball, løpebane til 60 meter og hoppegrop. I tillegg fikk vi ny masse i skråningen mellom skolen og idrettsbanen og der har vi sådd plen. Trappa ned til banen er kledd med eikeplanker. Til sist er det også kommet opp ballfangernett, både på langsiden ned mot veien og på begge kortsidene. Idrettsbanen har blitt ordentlig fin og det er et godt løft for HIL, noe som forøvrig var på tide. I tillegg kan det nevnes at HIL og Herefoss Utvikling har videre planer om å forskjønne den gamle gravhaugen. Går det etter planen begynner vi på denne jobben våren 2020. I tillegg til jobben med idrettsplassen har vi i samarbeid med Herefoss Utvikling fullført sandvolleybane i Kirkekilen. Begge de nye anleggene har blitt mye brukt i sommer. Vi hadde selvsagt åpningsfester, både av idrettsbanen og sandvolleyballbanen. Ordføreren var tilstede på begge åpningene.


www.herefossil.com var også i 2019 godt besøkt, over 150 000 klikk, noe som er over 50% økning fra 2018. Vi har fortsatt 8-10 sponsorer der som bidrar med 25-30 000 i året i sponsorbidrag.


På høsten ble vi spurt om å arrangere kulturfesten i Birkenes, sammen med kommunen og Herefoss Utvikling. Denne ble gjennomført og var svært vellykka, ekstra moro var det at æresmedlem Reidar Andreassen fikk Kulturprisen.


Vi bytta/fiksa alle lys rundt fotballbanen og i lysløypa høsten 2019.


Det var i 2019 195 medlemmer, en nedgang fra 211 i fjor.


Styret vil takke ALLE som har bidratt i Herefoss IL i 2019, og det er mange!


Andreas Holm

-leder-


Vennlig hilsen Styret i Herefoss Idrettslag.Hovedsponsor

Sponsorer

Copyright @ All rights reserved

Kontakt oss på:


Herefoss IL v/Andreas Holm (leder)

4766 Herefoss


T.  93018664 (leder)

E.  mail@herefossil.com

W. www.herefossil.com