Om

Om Herefoss Idrettslag

Herefoss Idrettslag ble stiftet i 1927 og har siden da vært med på å skape liv og røre i bygda. Her finnes aktiviteter i mange kategorier: fotball, ski, friidrett, svømming, trial, for å nevne noen, og så har vi også et godt utstyrt treningsstudio.

Gå inn på vår hjemmeside www.herefossil.com sjekk ut hva som skjer! Du kan også følge oss på Facebook.

Direkte link til innmeldingsside: https://medlemskap.nif.no/23737

 

Du kan også gå inn på medlemskap.nif.no og søke opp Herefoss Idrettslag. Følg anvisningene. Ved bruk av denne metoden, må medlemskapet først godtas av en medlemsadministrator. Dersom en har behov for å bli medlem raskt, for eksempel i trial, er det sikrest at du melder deg inn via hjemmesiden og betaler kontingent direkte.

Alternativt kan du sende navn og fødselsdato (ikke personnummer) i en e-post til kasserer@herefossil.com. Husk å få med alle i husstanden dersom du velger familiemedlemsskap.

 

Pris voksen: 200,-

Pris barn: 100,-

Pris familie: 500,-

 

Ved betaling av kontingent er du dekket av Herefoss Idrettslag sine forsikringer når du deltar på noe. Betalingen danner også grunnlag for medlemstall, som igjen sørger for at vi får offentlig støtte til å drive alle våre aktiviteter, kjøp av utstyr og vedlikehold av anlegg.

 

Håper du vil bli bedre kjent med oss!

 

 

Med vennlig hilsen

styret i Herefoss Idrettslag

 

 

 

 

 

 

Hovedsponsor

Sponsorer

Historie


Herefoss Idrettslag blir stifta 1927


Referatet fra første møte er kort og greit:

"I møte på Herefoss den 3.april 1927 var Herefoss Idrettslag laget. På ett møte i Åmlid ei stund i forveien av interesserte var det valgt 5 mann til å finne lagsmedlemmer, kalle sammenskipingsmøte, komme med framlegg til lover osv. På skipingsmøtet som var styrt av Erling Nesbu var lover lagt fram og alle godkjente dem. Til styre var det valgt: Formann: Erling Nesbu, nestformann: Toralf Rosåsen, kasserer: Andreas Holm, styremedlem: Karl Slettene og Hans Ånesland. Varamedlem ble: Asbjørn Stoveland, Halvdan Åmlid og Georg Brobakken.

Det var vedtatt at laget skulde meldas inn i Aust Agder skikrets og Aust Agder friidrettskrets."

Lagsvedtaka hadde 13 paragrafer og var stort sett etter vanlig mønster:


§ 1

"Laget Skal hete Herefoss Idrettslag, og skal drive all høveleg idrett.


§ 2

Som lagsmedlem kan opptas hver heiderlege mann eller kvinne, når de har fyllt 15 år. Ingen virksom lagslem kan samtidig være virksom lagslem i ett anna lag som driver samme idrettsgreiner. Styret kan likevel i einskilde høve gjøre unntak. Innmeldingen og utmeldingen kan foretas muntlig eller skriftlig til styret" Så følger følgeregler for medlemskapet, plikter og gjøremål for styret, møter, valg og andre oppgaver. Årspengene var kr 0.50kr. For å markere at bygda hadde fått idrettslag skulle de ha noe mer idrett enn vanlig 17.mai. På styremøte ble det vedtatt å ha minst 5 slag øvelser. Formannen skulle sørge for sølv til premier, og Andreas Holm skulle sørge for at idrettsplassen var i god stand. Men så var det dette med været.

I referatet fra 17.mai står det slik: "17.mai kom med snø og regn. Nesten ingen møtte fram til idretten. Det var derfor ingen konkurranse, men Toralf Rosåsen og Andreas Holm holdt ei lita oppvisning for de tilskuerene som var tilstede.

Copyright @ All rights reserved

Kontakt oss på:


Herefoss IL v/Andreas Holm (leder)

4766 Herefoss


T.  93018664 (leder)

E.  mail@herefossil.com

W. www.herefossil.com