infomøte

Ekstraordinært styremøte


Onsdag 15 Juni vil det bli avholdt ekstraordinært styremøte i grendestua kl 19.00.

Kostnadsoverslag for ulike arbeid på banen ligger litt lengere ned på siden her. Kan også lastes ned som egen pdf-fil.Saker til behandling:


*Kunstgressbane


*Trialklubb


*Nye lover og regler fra Norges Idrettsforbund.Enkel bevertning


Vel møtt


Herefoss IL


Styret


Kostnader kunstgress

KapitalMvaDugnad*Total

kr                      2 072 749 kr             518 187kr         631 535 kr         3 222 471

*Av den totale dugnadssummen, er allerede 384.000 utført i form av den banen som ligger der pr i dag.


Finansiering kunstgress

Mva og dugnad finansierer seg selv og er derfor ikke med her

Kapitalbehovkr          2 072 749

Tippemidler kr          1 074 157 Tilskudd komm. kr             110 000

Figur

Udekket kapitalbehovkr             888 592


Kostnader grusbane

KapitalMvaDugnadTotal

kr                      1 436 291 kr             359 073kr         102 500 kr         1 897 864


Finansiering grusbane

Mva og dugnad finansierer seg selv og er derfor ikke med her

Kapitalbehov kr          1 436 291 Tippemidler* kr             632 621 Tilskudd komm. kr               80 000

Figur

Udekket kapitalbehovkr             723 670

* Tilskudd av tippemidler forutsetter at vi får godkjent banen som  rehabiliteringsprosjekt. Dersom ikke, vil vi ikke få tippemidler.


Gressbane

Gressbane er ikke utredet av styret da dette alternativet er dyrt, arbeidskrevende, samt at det vil inskrenke bruksmulighetene ettersom en ikke lenger kan lage skiløype på banen. Styret fraråder derfor dette alternativet.


Styrets anbefaling

En ny kunstgressbane samt gummiert løpebane for friidrett vil sannsynligvis øke interessen for aktivitet hos så vel barn som voksne. Kravene og forventningene til idrettsanleggene øker, ikke bare innen fotball/friidrett, men også eksempelvis for langrenn. Differansen mellom å utbedre grusbanen og opprette kunstgressbane er overraskende liten. En del av grunnen er at selve kunstgresset et godt stykke på vei "finansieres" av at underliggende bane kan regnes inn som dugnad. 

Dette kan vi ikke ved rehabilitering av grusbanen. 

Styrets anbefaling er at en velger å oppgradere idrettsplassen til kunstgress. 

Forutsetningen er at en kan skaffe til veie sponsor/gaver etc til en verdi av 600.000,-.


Hovedsponsor

Sponsorer

Copyright @ All rights reserved

Kontakt oss på:


Herefoss IL v/Andreas Holm (leder)

4766 Herefoss


T.  93018664 (leder)

E.  mail@herefossil.com

W. www.herefossil.com