årsmøte 2019

Velkommen til Årsmøte i Herefoss IL

Alle er hjertlig velkommen.

Grendestua Onsdag 27.02 2019 kl. 19.00


Saksliste for årsmøte er står beskrevet under. Har du andre saker som du mener vi bør ta opp, må disse sakene sendes andreas.holm@if.no innen 20 Februar.


Saksliste:


*Godkjenning av innkalling


*Valg av dirigent og 2 representanter til å underskrive protokoll


*Årsmeldinger


*Regnskap


*Fastsette kontingent


*Innkomne saker


*Budsjett


*Valg.


Vennlig hilsen Styret i Herefoss Idrettslag.Hovedsponsor

Sponsorer

Kontakt oss på:


Herefoss IL v/Andreas Holm (leder)

4766 Herefoss


T.  93018664 (leder)

E.  mail@herefossil.com

W. www.herefossil.com

Copyright @ All rights reserved