årsmøte 2018

Velkommen til Årsmøte i Herefoss IL

Alle er hjertlig velkommen.

Grendestua mandag 5.2 2018 kl. 19.00

 

Saksliste for årsmøte er står beskrevet under. Har du andre saker som du mener vi bør ta opp, må innkomne saker sendes andreas.holm@if.no innen 20 januar.

 

Det er kommet inn 3 saker til styret:

 

1. Midlertidig låneopptak ved kjøp av løypemaskin, v/løypelaget.

2. Sandvollyballbane i kirkekilen i samarbeid med Herefoss utvikling.

3. Vask og rengjøring av treningsrom.

 

Styret vil også ta en oppdatering og status for skileikanlegg og kunstgressbane.

 

*Godkjenning av innkalling

 

*Valg av dirigent og 2 representanter til å underskrive protokoll

 

*Årsmeldinger

 

*Regnskap

 

*Fastsette kontingent

 

*Innkomne saker

 

*Budsjett

 

*Valg.

 

Vennlig hilsen Styret i Herefoss Idrettslag.

 

 

Hovedsponsor

Sponsorer

Copyright @ All rights reserved

Kontakt oss på:

 

Herefoss IL v/Andreas Holm (leder)

4766 Herefoss

 

T. 93018664 (leder)

E. mail@herefossil.com

W. www.herefossil.com